Kzien van tel

Simpel gezeid

‘Kzien van tel is een team dat bestaat uit hulpverleners (jongerencoaches) maar vooral uit personen die een hart hebben voor jongeren en jullie in moeilijke momenten wil ondersteunen om stappen vooruit te zetten. Welke die stappen zijn is om het even en kies jijzelf maar waarbij de jongerencoach je graag in ondersteunt. Het team vindt het super belangrijk dat jij de baas blijft over je situatie want tenslotte is het jouw leven en ben jij van tel.

Wat kan je nu verwachten van zo’n jongerencoach? Hij of zij leert jou graag kennen en vertrekt van daaruit om samen een weg af te leggen. Jullie kunnen samen wandelen, spreken, discussiëren, naar andere diensten gaan, info opzoeken, … Hetgeen doen dus dat jij op dat moment belangrijk vindt. Klik zeker ook eens door naar de pagina ‘Wiene’ en maak kennis met het team. Het team contacteren doe je door te bellen, mailen of te klikken op de knop ‘Kzien van tel’. Alle vragen zijn welkom.

A jet echt ol wilt weten

Voor wie doen we dit?

We hebben de ambitie dat elke jongere/jongvolwassene in een kwetsbare situatie tussen 18 en 30 jaar, woonachtig in de regio, ondersteuning binnen de domeinen welzijn en activering moet kunnen vragen en krijgen. Elke jongere is immers van tel!

Uit analyse van cijfergegevens en rondvraag blijkt een beduidende nood voor deze doelgroep en een nood aan afstemming.

Hoe organiseren we dit?

We doen dit door de dienstverlening als dusdanig te organiseren zodat alle betrokken organisaties elkaar versterken in complementariteit en versnippering geen kans krijgt. Door het bestaande en het nieuwe aanbod binnen welzijn en activering zo te schakelen, kan de jongere een ondersteuning op maat aangeboden worden waarbij verschillende organisaties hun expertise binnenbrengen.

De lokale en bovenlokale dienstverlening is ingekapseld in een sterk uitgebouwd netwerk van partners in welzijn en activering en heeft bijzondere aandacht voor:

 • Vertrekken vanuit de noden van de jongeren;
 • Aangepast en nabij aanbod voor elke jongere;
 • Tijd nemen, op maat van de jongere;
 • Versnippering tegengaan;
 • Afstemming aanpak op regioniveau.

De begeleiding op maat van de jongeren wordt voorzien door het inschakelen van jongerencoaches. Deze coaches maken deel uit van een multidisciplinair team. De werking van dit team ziet er als volgt uit (zie schema hieronder.)

Op vandaag zijn er heel wat organisaties actief en zijn er netwerken en partnerschappen die hun nood en goede werking reeds hebben bewezen. Om de bovenlokale dienstverlening verder te optimaliseren gaan we voor een gecoördineerde regionale multidisciplinaire aanpak.

We nemen de bovenlokale regierol rond ondersteuning, begeleiding en activering van jongeren ernstig:

 • Een multidisciplinair team voor de ganse regio.
 • Het beschikken over en delen van een overzicht van de noden rond jongeren.
 • Het bieden van een overzicht van alle actoren, het speelveld, de regelgeving en de partnerschappen.
 • Het samenbrengen, afstemmen en de link leggen tussen bestaande (ESF) projecten die zich richten naar kwetsbare jongeren.
 • Het uitzetten van gemeenschappelijke beleidslijnen tussen de gemeente(n) en de partners
 • Het organiseren van de samenwerking tussen alle relevante actoren
 • De duurzame inbedding en verankering van deze lokale dienstverlening