‘k Zien van tel bereikt 250 jongeren in 1 jaar tijd

In de zomer van 2021, nog in volle coronapandemie, startte ‘k zien van tel, een project waarbij elke jongere tussen 18 en 30 de kans krijgt om zich te ontwikkelen, te versterken en deel te nemen aan de samenleving. Na 1 jaar is het tijd om de balans op te maken.

“’k Zien van tel krijgt de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en is een project dat actief is in 11 West-Vlaamse gemeenten”, steekt Haroun Karim Rajput, coördinator, van wal. “Het is de allereerste keer dat een multidisciplinair team onder 1 koepel aan de slag gaat met jongeren uit de regio. Op die manier wordt de expertise vanuit verschillende organisaties gebundeld en kunnen snel veel administratieve euvels verholpen worden. Daarenboven hoeft de jongere maar 1 hulpvraag te stellen bij 1 instantie. Onze 9 jongerencoaches gaan nadien mee in het pad dat de jongere aflegt en ze stimuleren hen richting activering en tewerkstelling.”

Een groot succes zo blijkt. Op 1 jaar tijd krijgt de organisatie maar liefst 250 aanmeldingen waarvan er 179 effectief een traject opstarten. Waarom startten de anderen niet op? Diverse redenen van niet voldoen aan de instapcriteria of niet voldoende contact kunnen maken met de jongere zijn de voornaamste redenen. Jongeren moeten het eigenaarschap van hun traject toe-eigenen en daarmee aan de slag gaan. Daar zit de succesfactor van dit project. Maar van de 41 trajecten die ondertussen zijn beëindigd, bereikt 51% de doelstelling. Gaande van de opstart van een opleiding tot tewerkstelling, maatwerk of welzijn. De activatie is een feit.

“Opvallend om mee te geven is de laagdrempeligheid van het project”, gaat Haroun Karim Rajput verder. “60 jongeren hebben zelf de weg gevonden naar ‘k Zien van tel en zijn niet via een doorverwijzing of een andere hulpverlener bij ons terecht gekomen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongere en gaan aanklampend aan de slag. Via outreachend werken en nabijheid, letterlijk en figuurlijk, bouwen we een vertrouwensrelatie op met de jongeren. Het is enerzijds fijn te merken dat deze methodiek aanslaat bij onze doelgroep en anderzijds toont het ook aan dat er nog veel jongeren nood hebben aan hulp of een duwtje in de rug.”

“Ondanks dat het een pittig jaar is geweest waar we een nieuw project uit de grond hebben gestampt, met meerdere organisaties onder 1 koepel hebben samengewerkt en de nodige uitdagingen hebben aangegaan, mogen we terecht fier zijn op de mooie resultaten die met ‘k Zien van tel zijn gerealiseerd”. “We hopen van harte dat we nog veel jongeren mogen begeleiden richting activatie, tewerkstelling en welzijn.”

Meer informatie?
www.kzienvantel.be
Haroun Karim Rajput, Coördinator ‘ k Zien van tel
Gsm: 0474 80 60 65


Cijfermateriaal?
De presentatie van het persmoment kan per mail verkregen worden. Gelieve een mail te sturen naar haroun@kzienvantel.be